Mazury

Mazury jest to nazwa krainy historyczno-geograficznej, leżącej w Polsce północno-wschodniej, obejmujące Pojezierze Mazurskie. . Do głównych miast regionu należą: Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Kętrzyn, Mikołajki, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Ostróda, Pisz, Ruciane-Nida, Szczytno i Węgorzewo. Mazury domki należy do najatrakcyjniejszych regionów turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych naszego kraju.

Mazury są popularnym regionem turystycznym. Jeziora i rzeki przyczynia się do rozwoju turystyki związanej z uprawianiem sportów wodnych . Znajdziemy tu wiele szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Na Mazurskich wzgórzach wznoszą się średniowieczne zamki krzyżackie. W obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajdują się także liczne ścieżki przyrodnicze.

Województwo jest podzielone na 19 powiatów ziemskich i dwa miasta wydzielone (powiaty grodzkie Olsztyn i Elbląg) oraz 116 gmin, w tym 16 miejskich, 33 miejsko-wiejskich i 67 wiejskich. Sieć osadniczą tworzy 49 miast i ponad 3.900 jednostek osadniczych. Największe miasto to Olsztyn (88 km kw.) i Elbląg (80 km kw.).

Mała liczba mieszkańców wraz z rozległą powierzchnią powodują, że średnia gęstość zaludnienia jest dwukrotnie mniejsza niż w innych częściach kraju i wynosi 60 osób na km kw., a na obszarach wiejskich 25 osób na km kw.

Mazury potocznie określa się mianem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich lub Krainy Tysiąca Jezior ale na Mazurach można doliczyć się bowiem ok. 2 600 jezior, czyli prawie 3 razy więcej niż zwykło się sądzić.

Rzeźba terenu Mazur jest bardzo urozmaicona. Jest to efektem działalności lodowca kontynentalnego, który nasuną się na te tereny w plejstocenie.

Mała mazurska miejscowość Żywkowo nazywana została bocianią wsią. Co roku do tego urokliwego miejsca przylatuje blisko 100 bocianów

Największymi jeziorami obszaru, a zarazem największymi w Polsce są Śniardwy (113,8 km²) i Mamry (104,9 km²). Poza tym do grupy największych jezior regionu należą: Niegocin, Nidzkie, Roś i Tałty. Przez obszar Pojezierza Mazurskiego przebiega działa wodny Pregoły i Narwi. Sieć rzeczna jest gęsta, a tworzą ją głównie dopływy tych dwóch rzek: Narwi – Omulew, Rozoga, Szkwa, Pisa, Biebrza z Ełkiem i Rospudą, oraz Pregoły – Łyna z Gubrem i Węgorapa.

Klimat Mazur kształtowany jest głównie przez masy powietrza kontynentalnego napływającego ze wschodu. Zimy są tu długie i mroźne, natomiast lata krótkie i słoneczne.

Lasy zajmują około 30% powierzchni regionu. Znajdują się tu liczne kompleksy, głównie lasów świerkowo-sosnowych. Największymi z nich są PuszczaPiska, Puszcza Borecka, Lasy Purdzkie, Lasy Ramudzkie, Lasy Napiwodzkie, Lasy Taborskie i Lasy Dzierzgońskie.

Lasy są siedliskiem żubra, łosia, bobra, jelenia, sarny, dzika i zająca. Występują tu także lisy, wilki, rysie, kuny leśne, borsuki i nietoperze. Kraina ta charakteryzuje się jednak przede wszystkim bogactwem ptaków. Należą do nich: głuszce, jarząbki, cietrzewie, kruki, orły przednie, orzechówki, sójki, dzięcioły, myszołowy, jastrzębie, krogulce, czaple, żurawie i wiele innych. W mazurskich wodach rzek i jezior występuje ponadto wiele gatunków ryb, m. in.: łosoś, troć, głowacz, kleń, jelec, sieja, sum, szczupak, płoć, leszcz, okoń, węgorz, peluga, tołpyga biała oraz tołpyga pstra

Na terenie Mazur znajduje się wiele obszarów chronionych. Największym z nich jest Mazurski Park Krajobrazowy o powierzchni 53 655 ha. Ponadto znajduje się tu ponad 100 rezerwatów przyrody i ponad 1 000 pomników przyrody

Mazury są regionem rolniczo-przemysłowym. Do głównych gałęzi gospodarki należy: przemysł rolno-spożywczy, drzewny, chemiczny, maszynowy i elektromaszynowy. W ostatnich latach coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać turystyka. Głównymi ośrodkami miejskimi regionu są: noclegi Mikołajki, noclegi Olsztyn, noclegi Giżycko, Ełk i Pisz.